Watak, Spirit, Ciri dan Profil Technopreneur

Watak Technopreneur

Technopreneur LogoWatak technopreneur dapat ditunjukkan dengan 25 atribut berikut:

 • Berwatak maju (tidak cupet nalar)
 • Bergairah dan mampu menggunakan daya penggerak dirinya
 • Berpandangan positif dan kreatif
 • Selalu mengutamakan memberi daripada meminta, apalagi mengemis
 • Ulet dan tekun, tidak lekas putus asa
 • Pandai bergaul
 • Memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya
 • Berkepribadian yang menyenangkan (ramah dan banyak senyum)
 • Selalu ingin meyakinkan diri sebelum bertindak
 • Menolak cara berpikir, bersikap, dan berbuat negatif dan mengutamkan benih kebiasaaan cara berfikir, bersikap mental dan berbuat positif
 • Sangat menghargai waktu
 • Memelihara seni berbicara dan kesopanan
 • Tidak ragu atau khawatir akan saingan yang datang dari bawah maupun atas
 • Bersedia melakukan pekerjaan rendahan (pengorbanan)
 • Tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, rakus, atau serakah
 • Jujur dan setia kawan
 • Menghormati hukum dan aturan
 • Tidak berlebihan dalam hal apa pun (over acting)
 • Tidak gila pangkat dan gelar
 • Tidak gila kekuasaaan
 • Selalu tepo seliro (memiliki sikap empati)
 • Selalu mengejar martabat dan kehormatan diri yang makin menjulang tinggi (bukan menjualnya)
 • Menahan diri untuk membeli, tetapi meningkatkan kegiatan menjual
 • Selalu mensyukuri hal-hal kecil yang ada pada dirinya
 • Beriman dan berbuat kebaikan sebagai syarat kejujuran pada diri sendiri

Baca lebih lanjut