Wisata Hati – Terpanggil

Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi memampukan orang yang terpanggil….
Ya Allah semoga aku terpanggil oleh seruanMu..

talbiyahAku datang memenuhi panggilanMu, Ya Allah! aku datang memenuhi panggilanMu..
aku datang memenuhi panggilanMu, Tiada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilanMu
Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kekuasaan adalah kepunyaanMu, Tiada sekutu bagi-Mu.

kabah-mekah